XLII Kurs Doskonalący dla Techników Radioterapii w Zielonej Górze

Serdecznie zapraszamy na XLIII Kurs Doskonalący dla Techników Radioterapii oraz wszystkich Techników Elektroradiologii chcących podnosić swoja wiedzę w dziedzinie Radioterapii,

Kurs odbędzie się w Zielonej Górze  w dniach 19 – 21.04.2018 r.

Tematem tegorocznej edycji jest: ,,Leczenie nowotworów gruczołu krokowego. Opieka i leczenie paliatywne pacjenta .’”

Więcej informacji tutaj:Zaproszenie

Biologiczne podstawy radioterapii – kurs w Kielcach

Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii (TNTMR) oraz Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych (PTBR, Oddział świętokrzyski), przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapraszają na kurs zatytułowany

 Biologiczne podstawy radioterapii

Kurs skierowany jest do techników radioterapii, fizyków oraz wszystkich tych, którzy dążą do zrozumienia zasad radioterapii lub poszerzenia swoich dotychczasowych kompetencji w tej dziedzinie.

Cel kursu to przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej oddziaływania  promieniowania jonizującego na komórki i tkanki w kontekście radioterapii.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– mechanizmy popromiennych uszkodzeń i naprawy struktur komórkowych

– mechanizmy popromiennej śmierci komórkowej

– biologia guza oraz jego odpowiedź na dawkę

– uszkodzenia zdrowych tkanek i odczyny popromienne.

Kurs będzie składał się z części wykładowej i praktycznej.

Informacje organizacyjne:

Termin: 15-16 grudnia 2017r.

Miejsce: Kielce

-część wykładowa –  Świętokrzyskie Centrum Onkologii,

-część ćwiczeniowa –  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii

Opłaty za uczestnictwo:

– członkowie TNTMR oraz PTBR – bez opłat

– pozostałe osoby – 250zł

Noclegi

Organizacja i płatność we własnym zakresie.

Rejestracja

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres tntmr@tntmr.pl do 1 grudnia 2017r.

W zgłoszeniu proszę dodatkowo zamieścić informację, czy deklaruje się chęć uczestnictwa w uroczystej kolacji, która jest planowana w sobotę 16.12.2017r.,  po zakończeniu kursu.

Ze względu na charakter warsztatowy, liczba miejsc jest ograniczona.

Pozostałe informacje organizacyjne będą ukazywać się na stronach internetowych TNTMR i PTBR.

Osoba do kontaktu: Michał Walczak Tel. 692781529

 

Serdecznie zapraszam!

Michał Walczak

Zaproszenie na Konferencję Naukową w Kielcach – „Komunikacja z pacjentem – warsztaty umiejętności psychologicznych dla techników radioterapii”.

Drodzy Koledzy,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii wspólnie z Towarzystwem Naukowym Techników Medycznych Radioterapii ma zaszczyt zaprosić Was do wzięcia udziału w konferencji naukowej

„Komunikacja z pacjentem – warsztaty umiejętności psychologicznych dla techników radioterapii”.

Konferencja odbędzie się w Kielcach w dniu 15 września 2017r. w hotelu Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 – rozpoczęcie Konferencji godzina 13:00

Głównym celem warsztatów jest trening kompetencji społecznych techników radioterapii w zakresie wybranych aspektów komunikacji z pacjentem, w szczególności z chorym onkologicznym objętym leczeniem promieniowaniem jonizującym. Wydarzenie nakierowane jest na przybliżenie emocji powstających w relacjach między pacjentem a personelem oraz zrozumienie realiów widzianych oczyma chorego oraz jego oczekiwań. Uwzględniając to, że proces radioterapii bywa długotrwały i skojarzony z innymi metodami leczenia, w związku z czym pacjent narażony jest na zmęczenie i zniechęcenie, przedstawione zostaną zasady budowania relacji z chorymi. Poruszone zostaną także kwestie wypalenia zawodowego techników, co niewątpliwie ma wpływ na komunikację z pacjentami.

Wstępny program warsztatów:
1. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
2. Słuchanie i empatia w relacjach z pacjentem.
3. Dostosowanie stylu komunikacji do osobowości pacjenta i etapu przeżywania choroby.
4. Budowanie relacji opartej na zaufaniu i wiarygodności.
5. Asertywność.
6. Komunikacja w sytuacji kryzysowej: trudny pacjent, pacjent niezadowolony, pacjent paliatywny. Odpowiadanie na trudne pytania.
7. Mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta.

Spotkanie ma charakter wykładowy oraz warsztatowy.

Warsztaty przeprowadzane będą w grupach 15-osobowych.

Harmonogram Konferencji 15.09.2017:                                                                                   13.00-14.00 – część wykładowa (wszyscy uczestnicy)
14.15-16.15 – część warsztatowa – grupy 1, 2, 3, 4
16.30-17.00 – część wykładowa; podsumowanie, zakończenie (wszyscy uczestnicy).

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres ozztmr.zk@gmail.com do dnia 31 lipca 2017 roku.

Liczba miejsc ograniczona.

Tomasz Lorenc

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż we wtorek odszedł od nas nasz wieloletni kolega, Przewodniczący ROK w Rzeszowie Tomasz Lorenc. Wyrazy głębokiego współczucia składamy rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Tomka.
Koledzy i koleżanki z OZZTMR

Kurs Doskonalący „Nowoczesne techniki napromieniania nowotworów w obrębie klatki piersiowej” 14-16.04.16 Warszawa

Z A P R O S Z E N I E


Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych RadioterapiiorazTowarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii
Regionalno-Ośrodkowe Koło w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na XXXIX edycję Kursu Doskonalącego dla Techników Medycznych Radioterapii
Tematem kursu będą:

„Nowoczesne techniki napromieniania nowotworów w obrębie klatki piersiowej”

Kurs odbędzie się w dniach 14-16.04.2016r. 
Hotel zarezerwowany będzie do Państwa dyspozycji od dnia 13.04.2016
 
Pokój 2-os – 350 zł/os. w cenę wliczone jest śniadanie, materiały szkoleniowe.
Pokój 1-os – 450 zł/os. w cenę wliczone jest śniadanie, materiały szkoleniowe.
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać nie później niż do dnia 01.04.2016.
 
Koszt kursu dla techników niezrzeszonych w OZZTMR lub TNTMR – 650 zł.
 
Kolejne informacje nt Kursu będą podawane na stronie na bieżąco.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Gruszczyk tel: 501331381 lub Panią Moniką Mazur (ROK Warszawa) tel: 500834485
 

Z wyrazami Szacunku,

Przewodniczący Zarządu Krajowego

O.Z.Z.T.M.R.

Jacek Zingler

Posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Rady Przewodniczących 11 – 12.03.2016 Bielsko-Biała

Informujemy, iż posiedzenie Krajowej Rady Przewodniczących oraz Zarządu Krajowego wraz z Krajową Komisją Rewizyjną odbędzie się w dniach 11-12.03.2016
w Bielsku – Białej (hotel Ibis- Styles, ul. Żywiecka 93, Bielsko-Biała).
Posiedzenie rozpocznie się dnia 11.03.2016 o godzinie 14:00.