OZZTMR

Związek zrzesza pracowników medycznych zatrudnionych na stanowisku Technika Elektroradiologii, Technika Radioterapii, Elektroradiologa bez względu na podstawę stosunku pracy w krajowych ośrodkach onkologiczno-radioterapeutycznych.

Celem Związku jest w szczególności:

  1. Integracja środowiska Techników Medycznych Radioterapii, Techników Elektroradiologów i Elektroradiologów poprzez reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz stowarzyszeń zawodowych.

  1. Ochrona zawodu Technika Elektroradiologii, Elektroradiologa.

  1. Działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Techników Medycznych Radioterapii, Techników Elektroradiologów i Elektroradiologów poprzez organizowanie Kursów Doskonalących oraz Konferencji Naukowych, których tematyka dotyczy przede wszystkim tematu Radioterapii.

  1. Współdziałanie z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i szkołami policealnymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą.

  2. Występowanie do organów państwowych z projektami doskonalenia prawa pracy oraz opiniowanie rozporządzeń i ustaw dotyczących zawodu Technika Elektroradiologa i zawodu Elektroradiologa.

    Współpracujemy między innymi z:

    1. Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii

         2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

        3. Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Znalezione obrazy dla zapytania tntmr

Znalezione obrazy dla zapytania ozztme

Znalezione obrazy dla zapytania pste

 

 

 

 

Jesteśmy członkami Centrali Związkowej – Forum Związków Zawodowych

Należymy do Porozumienia Zawodów Medycznych – organizacji, która zrzesza 12 największych Związków Zawodowych Pracowników Medycznych.