XLIV Kurs Doskonalący dla Techników Radioterapii Zielona Góra

Serdecznie zapraszamy na XLIV Kurs Doskonalący dla Techników Radioterapii oraz wszystkich Techników Elektroradiologii chcących podnosić swoja wiedzę w dziedzinie Radioterapii,

Kurs odbędzie się w Zielonej Górze  w dniach 18 – 20.10.2018 r.

Tematem tegorocznej edycji jest: ,,Leczenie nowotworów gruczołu krokowego. Opieka i leczenie paliatywne pacjenta .’”

Więcej informacji tutaj:zaproszenie

XLII Kurs Doskonalący dla Techników Radioterapii w Zielonej Górze

Serdecznie zapraszamy na XLIII Kurs Doskonalący dla Techników Radioterapii oraz wszystkich Techników Elektroradiologii chcących podnosić swoja wiedzę w dziedzinie Radioterapii,

Kurs odbędzie się w Zielonej Górze  w dniach 19 – 21.04.2018 r.

Tematem tegorocznej edycji jest: ,,Leczenie nowotworów gruczołu krokowego. Opieka i leczenie paliatywne pacjenta .’”

Więcej informacji tutaj:Zaproszenie

Biologiczne podstawy radioterapii – kurs w Kielcach

Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii (TNTMR) oraz Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych (PTBR, Oddział świętokrzyski), przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapraszają na kurs zatytułowany

 Biologiczne podstawy radioterapii

Kurs skierowany jest do techników radioterapii, fizyków oraz wszystkich tych, którzy dążą do zrozumienia zasad radioterapii lub poszerzenia swoich dotychczasowych kompetencji w tej dziedzinie.

Cel kursu to przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej oddziaływania  promieniowania jonizującego na komórki i tkanki w kontekście radioterapii.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– mechanizmy popromiennych uszkodzeń i naprawy struktur komórkowych

– mechanizmy popromiennej śmierci komórkowej

– biologia guza oraz jego odpowiedź na dawkę

– uszkodzenia zdrowych tkanek i odczyny popromienne.

Kurs będzie składał się z części wykładowej i praktycznej.

Informacje organizacyjne:

Termin: 15-16 grudnia 2017r.

Miejsce: Kielce

-część wykładowa –  Świętokrzyskie Centrum Onkologii,

-część ćwiczeniowa –  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii

Opłaty za uczestnictwo:

– członkowie TNTMR oraz PTBR – bez opłat

– pozostałe osoby – 250zł

Noclegi

Organizacja i płatność we własnym zakresie.

Rejestracja

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres tntmr@tntmr.pl do 1 grudnia 2017r.

W zgłoszeniu proszę dodatkowo zamieścić informację, czy deklaruje się chęć uczestnictwa w uroczystej kolacji, która jest planowana w sobotę 16.12.2017r.,  po zakończeniu kursu.

Ze względu na charakter warsztatowy, liczba miejsc jest ograniczona.

Pozostałe informacje organizacyjne będą ukazywać się na stronach internetowych TNTMR i PTBR.

Osoba do kontaktu: Michał Walczak Tel. 692781529

 

Serdecznie zapraszam!

Michał Walczak

Propozycje PZM dotycząca nowelizacji stawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Na posiedzeniu Porozumienia Zawodów Medycznych w dniu 6.11.2017 roku zostały ustalone wstępne propozycje dotyczące nowelizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Propozycję zostały przesłane do Rady Dialogu Społecznego i będą stanowić podstawę do rozpoczynających się w dniu 15.11.2017 roku rozmów ze stroną rządową oraz stroną pracodawców w sprawie  nowelizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Propozycja_PZM_na_RDS