COVID-19 JAKO CHOROBA ZAWODOWA

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydane zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (Dz.U. poz. 325).

W świetle tego rozporządzenia zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stwierdzenie choroby zawodowej w przypadku Covid 19 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakaźnych.

‼️Stan na dzień dzisiejszy wygląda tak, że COVID 19 został wpisany w katalog chorób zakaźnych w lutym 2020 roku.
‼️COVID-19 wg. niej nie jest choroba zawodową samą w sobie może być jedynie uznane że konkretny pracownik miał chorobę zawodową COVID pod warunkiem trwałego lub długotrwałego (przyjnajmniej 6 miesięcy) uszczerbku na zdrowiu w wyniku przebycia zakażenia.
‼️ Uznanie choroby zawodowej dla konkretnego pracownika jest decyzją administracyjną SANEPIDu i jest poprzedzone całym procesem udowodnienia że było to związane z wykonywaniem pracy zawodowej.