Konferencja Naukowa dla Techników z Psychoonkologii – Kielce 2017